Luftreningsanordningar för industri

AAVI Technologies har utvecklat effektiva elektriska renare som är baserade på samma joniseringsteknologi som övriga AAVI®-enheter. AAVI® ESP / WESP har flera fördelar.

Varje projekt anpassas specifikt efter dina behov.

Luftreningsanordningar för industri

Renar även partiklar i nanostorlek

Reningseffektivitet över 99% baserat på kundens behov

Lämplig för de flesta industriella processer

Filterfritt

Ingen igensättning och lågt tryckfall

Låg ljudnivå

Hög processgas-temperatur

Lågt tryckfall möjliggör mindre storlek på processfläktarna

Uppföljningsservice och serviceavtal

Referenser från över 35 leveranser

TEKNISKA DETALJER

 • Reningseffektivitet

  över 99 %

 • Processgas-temperatur

  20 – 400 ˚C

   

 • Kapacitet

  3 000 – 500 000 m3/h

   

 • Rengöring

  Vatten, automatisk

   

Sintringsprocessapplikation

Våtjoniseringsfilter med 460 000 m3 / h luftflöde.

Rullande fabriksapplikation

Vått joniseringsfilter för fabrikens luftrening inomhus. 60 000 m3 / h luftflöde.

Koleldad kraftverk

Våt joniseringsfilter efter påsfiltret och skrubberen. 3000 m3 / h luftflöde.

Stålverkstillämpning

Vått joniseringsfilter för rengöring av stålprocessgas. 80 000 m3 / h luftflöde.

Rullande fabriksapplikation

Vått joniseringsfilter för fabrikens luftrening inomhus. 120 000 m3 / h luftflöde.

NANOREN LUFT FÖR HEM, OFFENTLIGA LOKALER OCH INDUSTRI

Internationellt patenterad AAVI®-teknik rengör inomhusluften av t.ex. kemikalier, luftföroreningar, virus (även Corona), bakterier, pollen och mögel i nanostorlek. AAVI® luftrenare är således lämpliga för olika ändamål och används på sjukhus, skolor, förskolor, kontor, affärslokaler, biografer, köpcentrum och i vanliga hem m.m.

Kontakt

AAVI Technologies Sverige
Infot AB
Kvartalsvägen 1
177 63 Järfälla
08-4105 8332
info@aavi.se