AAVI Technologies har utvecklat en innovativ luftreningsmetod som tar bort även de minsta partiklarna i inomhusluft. Det inkluderar även nanopartiklar. AAVI® luftrenare kan hantera stora mängder damm. De avlägsnar även virus och bakterier, kemikalier, mögel, pollen och allergener från andningsluft på ett effektivt och ekonomiskt sätt.

TEKNOLOGI

Fångar även de minsta partiklarna

IonJet-tekniken trycker alla partiklar mot insamlingsytorna oavsett partikelstorlek.

Fördelar med AAVI® luftreningsteknologi

  • Tar bort över 99% av luftföroreningarna
  • Kontinuerligt hög reningseffektivitet tack vare frånvaron av tilltäppta filter
  • Låg ljudnivå
  • Lågt underhåll – inga filterbyten och få komponenter som försämras
  • Kan användas antingen som en fristående enhet eller anslutas till det befintliga VVS-systemet

Ta ett steg mot renare luft.

1- Luftrenaren suger in luft genom intaget.

2- Partiklar av alla storlekar jon-duschas så att de får en negativ laddning.

3- De negativt laddade partiklarna fastnar på den positivt laddade uppsamlingsytan. Partiklar som bakterier och virus dör i denna process.

4- Luften passerar därefter genom ett aktivt kolfilter som tar bort VOC gaser och dålig lukt. Processen säkerställer att luften är helt fri från partiklar av alla storlekar, mikrober och skadliga gaser samt kemikalier. Den rena luften återcirkuleras sedan ut i lokalen.

5- Det automatiska rengöringssystemet rengör maskinens uppsamlingsytor med rent vatten. Autorengöringen minskar behovet av underhåll samt säkerställer hög rengöringseffekt under drift. Efter rengöring startas luftreningen automatiskt.

NANOREN LUFT FÖR HEM, OFFENTLIGA LOKALER OCH INDUSTRI

Internationellt patenterad AAVI®-teknik rengör inomhusluften av t.ex. kemikalier, luftföroreningar, virus (även covid-19), bakterier, pollen och mögel i nanostorlek utan filter. AAVI® luftrenare är således lämpliga för olika ändamål och används på sjukhus, skolor, förskolor, kontor, affärslokaler, biografer, köpcentrum och i vanliga hem m.m.

Kontakt

AAVI Technologies Sverige
Infot AB
Kvartalsvägen 1
177 63 Järfälla
08-4105 8332
info@aavi.se

2
1