Ren luft är avgörande för allas hälsa och välmående. Därför har vi på AAVI Technologies utvecklat produkter och lösningar som erbjuder högpresterande rening av inomhusluft och minskar industriutsläpp. Enkelt uttryckt, våra luftrenare får oss alla att må bättre.

Ren luft för hem, företag och offentliga byggnader

Internationellt patenterad AAVI®-teknik kan rena inomhusluften från till exempel luftföroreningar, virus, bakterier, kemikalier, pollen och mögel – till och med partiklar i nanostorlek kan tas bort. AAVI® luftrenare är alltså lämpliga för olika ändamål och används på sjukhus, skolor, förskolor, kontor, affärslokaler, biografer, köpcentra och i vanliga hem.

Läs mer om lösningarna för hem och offentliga byggnader.

Kontrollera industriutsläpp med AAVI®-teknik

Unik AAVI®-teknik renar inte bara inomhusluften effektivt utan erbjuder också en högpresterande lösning för utsläppskontroll – samma teknik kan minska utsläpp och därmed förbättra den totala luftkvaliteten.

Läs mer om våra industriella lösningar.

AAVI®-tekniken tar bort över 99% av luftföroreningarna

AAVI® luftrenare tar effektivt bort föroreningar, och till och med partiklar i nanostorlek, såsom:

  • Luftföroreningar
  • Kemikalier
  • Pollen
  • Allergener
  • Virus
  • Bakterie
  • Mögel

Ett miljövänligt val och lätt att underhålla – inga filter

AAVI® luftrenare är filterfria. De rengörs bara med vatten, vilket gör AAVI® luftrenare till ett miljövänligt val. Den filterfria tekniken garanterar enkelt underhåll av enheterna eftersom det inte finns något behov av filterbyte. I och med detta undviker vi igensatta filter och skapar ett optimalt luftflöde. Det är därför vi har utvecklat AAVI® Ion Jet-systemet.

AAVI®-enheter kombinerar energieffektivitet med låga driftskostnader, enkelt underhåll och ständigt hög reningseffektivitet.

Finsk expertis, internationella marknader

Finland är känt för sin rena luft. AAVI® luftrenare är konstruerade och tillverkade i Finland för att göra den rena finska luften tillgänglig för alla. För internationella marknader, vänligen kontakta oss för mer information!

Ta ett steg mot renare inomhusluft.

NANOREN LUFT FÖR HEM, OFFENTLIGA LOKALER OCH INDUSTRI

Internationellt patenterad AAVI®-teknik rengör inomhusluften av t.ex. kemikalier, luftföroreningar, virus (även covid-19), bakterier, pollen och mögel i nanostorlek utan filter. AAVI® luftrenare är således lämpliga för olika ändamål och används på sjukhus, skolor, förskolor, kontor, affärslokaler, biografer, köpcentrum och i vanliga hem m.m.

Kontakt

AAVI Technologies Sverige
Infot AB
Kvartalsvägen 1
177 63 Järfälla
08-4105 8332
info@aavi.se

2
1