Unika AAVI® luftrenare säkerställer ren och hälsosam inomhusluft. Våra produkter är lämpliga för hem, offentliga och kommersiella byggnader, såväl som industriell användning. Den patenterade teknologin kan även användas vid kontroll av utsläpp. Utforska våra produkters bredd!

AAVI PRODUKTER

AAVI Leaf®

AAVI Leaf® luftrenare är lämplig för offentliga byggnader och kontor. Det tar effektivt bort virus, bakterier, kemikalier, föroreningar, mögel och allergener från inomhusluften. AAVI Leaf® säkerställer frisk och ren luft som är avgörande för ditt välbefinnande.

Luftrenare i kontoret

AAVI® 600

AAVI® 600 Fristående luftrenare lämplig för kommersiella och offentliga byggnader. Den används t.ex. i skolor, daghem, hotell, kontor, verkstäder och byggarbetsplatser.
AAVI® 600 En lösning för metalldamm i verkstäder, lagerbyggnader och lokaler inom livsmedels- och dryckesindustrin samt vid problematik med byggdamm.

AAVI® 1000

AAVI® 1000 Effektiv luftrenare för offentliga byggnader och t.ex. maskinverkstäder. Det håller inomhusluften ren och hälsosam och är lätt att underhålla.

AAVI® 2000

AAVI® 2000 Luftrenare är utformad för att hantera större luftmängder. Som alla våra produkter är den baserad på den unika AAVI®-teknologin som tömmer inomhusluften på mycket små partiklar, ända ner till nanostorlek, som virus, bakterier, föroreningar, damm, kemikalier, mögel och allergener.

Industri luftreningsanordningar

AAVI Technologies har utvecklat effektiva elektriska renare som är baserade på samma joniseringsteknologi som de andra AAVI®-enheterna. AAVI® ESP / WESP har flera fördelar.

Varje projekt anpassas specifikt efter dina behov.

NANOREN LUFT FÖR HEM, OFFENTLIGA LOKALER OCH INDUSTRI

Internationellt patenterad AAVI®-teknik rengör inomhusluften av t.ex. kemikalier, luftföroreningar, virus (även covid-19), bakterier, pollen och mögel i nanostorlek utan filter. AAVI® luftrenare är således lämpliga för olika ändamål och används på sjukhus, skolor, förskolor, kontor, affärslokaler, biografer, köpcentrum och i vanliga hem m.m.

Kontakt

AAVI Technologies Sverige
Infot AB
Kvartalsvägen 1
177 63 Järfälla
08-4105 8332
info@aavi.se

2
1