Industrisektorn har möjlighet till renare luft genom att välja den unika AAVI®-tekniken som kan användas för både luftrening av inomhusluft och utsläppskontroll.

INDUSTRI

Ren luft är avgörande för alla. Det har också en betydande effekt på arbetsmiljö, säkerhet och välbefinnande på jobbet, vilket bidrar starkt till arbetseffektiviteten och minskar sjukfrånvaron. AAVI® skyddar produktion och personal mot utsläpp och skadliga partiklar. Vi har utvecklat unika luftrenare som kan rena inomhusluften även i stora industriella utrymmen. AAVI®-enheter kan också användas för att skapa separata rena luftzoner när det inte behövs rening av hela utrymmet. Detta möjliggör energibesparing eftersom uppvärmd luft kan cirkuleras.

Den internationellt patenterade AAVI®-tekniken erbjuder även en lösning för utsläppskontroll, eftersom den inte bara renar inomhusluften i industriella utrymmen utan också rengör processgaser. Det gör AAVI®-enheter till ett utmärkt val för alla ansvarstagande organisationer. Med vår hjälp kan utsläppen minskas för att säkerställa ren luft för alla.

UNIK AAVI®-TEKNIK BEGRÄNSAR INDUSTRIUTSLÄPP OCH RENAR INOMHUSLUFTEN I INDUSTRIOMRÅDEN

Effektiv utsläppsminskning

AAVI®-enheter tar effektivt bort damm och processgaser som genereras i industriella processer.

Utsläppskontroll

AAVI®-tekniken gör det möjligt för industriföretag att uppfylla de fastställda utsläppsmålen och effektivt minska utsläppen.

Inga mekaniska filter – låga driftskostnader

Inga filterpåsar används i AAVI®-enheter – istället tvättas insamlingsytorna endast med vatten eller rengörs mekaniskt. Frånvaron av filter skapar lågt tryckfall och därmed också låg energiförbrukning. Den pålitliga och underhållsfria tekniken förhindrar också produktionsavbrott så som stängning för underhåll vilket ger märkbara besparingar.

Ekologiskt val för ansvarsfulla företag

AAVI®-enheter är ett miljövänligt val eftersom inget sekundärt avfall skapas från engångsfilter.

Rengör inomhusluften

Ren inomhusluft är en viktig faktor för arbetsmiljö, säkerhet och välbefinnande på jobbet. AAVI®-teknik renar inomhusluften i industriella utrymmen – antingen hela utrymmet eller precis där det behövs.

Lägre utsläpp

AAVI®-lösningar för utsläppskontroll är alltid specialanpassade för att tillgodose dina specifika behov. Vår teknik gör det möjligt för företag att uppfylla utsläppsmålen och hålla industriella utsläpp under kontroll.

AAVI®-ENHETER ÄR LÄMPLIGA FÖR OLIKA BRANSCHER

HITTA PASSANDE LUFTRENARE BASERAD PÅ DINA LOKALERS STORLEK ELLER FRÅGA FÖR EN SKRÄDDARSYDD LÖSNING

Industri luftreningsanordningar

AAVI Technologies har utvecklat effektiva elektriska renare som är baserade på samma joniseringsteknologi som de andra AAVI®-enheterna. AAVI® ESP / WESP har flera fördelar.

Varje projekt anpassas specifikt efter dina behov.

Luftrenare i kontoret

AAVI® 600

AAVI® 600 Fristående luftrenare lämplig för kommersiella och offentliga byggnader. Den används t.ex. i skolor, daghem, hotell, kontor, verkstäder och byggarbetsplatser.
AAVI® 600 En lösning för metalldamm i verkstäder, lagerbyggnader och lokaler inom livsmedels- och dryckesindustrin samt vid problematik med byggdamm.

 

AAVI® 1000

AAVI® 1000 Effektiv luftrenare för offentliga byggnader och t.ex. maskinverkstäder. Det håller inomhusluften ren och hälsosam och är lätt att underhålla.

AAVI® 2000

AAVI® 2000 Luftrenare är utformad för att hantera större luftmängder. Som alla våra produkter är den baserad på den unika AAVI®-teknologin som tömmer inomhusluften på mycket små partiklar, ända ner till nanostorlek, som virus, bakterier, föroreningar, damm, kemikalier, mögel och allergener.

NANOREN LUFT FÖR HEM, OFFENTLIGA LOKALER OCH INDUSTRI

Internationellt patenterad AAVI®-teknik rengör inomhusluften av t.ex. kemikalier, luftföroreningar, virus (även covid-19), bakterier, pollen och mögel i nanostorlek utan filter. AAVI® luftrenare är således lämpliga för olika ändamål och används på sjukhus, skolor, förskolor, kontor, affärslokaler, biografer, köpcentrum och i vanliga hem m.m.

Kontakt

AAVI Technologies Sverige
Infot AB
Kvartalsvägen 1
177 63 Järfälla
08-4105 8332
info@aavi.se

2
1